HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

 HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.; 1990 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetlerinde bulunan Servet Eyüpgiller ve diğer 4 ortağın katılımıyla 9 Şubat 1995’de kurularak, İzmir ve İstanbul bürolarında faaliyetlerine başlamıştır.

HLB International ile aynı yıl içinde üyelik anlaşması imzalanarak, yerel ve uluslararası ölçekte işbirliğine gidilmiştir.

HLB Saygın ve ortakları Türkiye’de bir denetim şirketinin faaliyet gösterebileceği tüm alanlara ilişkin denetim yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır. Bu kurumlar şunlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Banka, Factoring ve Finansal Kiralama Şirketleri ve Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi), Hazine Müsteşarlığı (Sigorta Şirketleri Denetimleri), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri), Tarım Bakanlığı (Üretici Birlikleri Denetimleri)

Şirketimiz 2007 yılında merkezi Londra-İngiltere’de bulunan GLOBAL CERTIFICATION LIMITED tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen muhasebe ve denetim firmalarından FEVZİ ADANIR & CO ile 2009 Eylül ayı içerisinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İşbirliğinin amacı şirketlerin faaliyet konuları çerçevesinde Türkiye ve KKTC'de işbirliği yaparak, ortak çalışmalardan sinerji sağlayacak şekilde mesleki birikim çevre ve müşteri ağlarını etkin biçimde değerlendirmektir.

HLB Saygın her biri kendi alanında uzman olan nitelikli ortak ve personeliyle yüksek kaliteli hizmet vermekte ve müşterilerimizin faaliyet gösterdiği sektörler için geliştirdiği çözümlerle onlara katma değer yaratmaktadır.

Neden HLB?

·        Kaliteli Hizmet

·        Düzenli ve birebir ilgili ortakla iletişim

·        Uluslararası koordinasyona dayalı çalışma şartları

·        Gerçekçi ücretler

·        Daha kolay bir hayatı hedefleyen yaklaşımımız

·        Sürprizlere kapalı çalışma anlayışımız

 

HLB INTERNATIONAL HAKKINDA

HLB International, hızlı bir büyüme trendinde olan, dinamik bir muhasebe ve bağımsız denetim firmaları organizasyonudur. 1969 yılında kurulan HLB, dünyanın 12. Büyük muhasebe organizasyonu olup, 100’ün üzerinde ülkede müşterilerine hizmet vermektedir.

HLB kalite ve kişisel hizmete odaklı bir çalışmayı hedeflemektedir. Tüm üye firmalar çalışmalarında Uluslararası Denetim Standartlarına uyumlu sürekli güncellenen denetim rehberini dikkate almakta ve üye firmaların kalite güvence sitemleri düzenli olarak incelenmektedir.

HLB, müşterilerinin işlerine yaklaşımında kişisel hizmeti vurgulamaktadır. Bu HLB’nin Global Care yaklaşımının da bir gereğidir.

HLB çok uluslu projeleri daha iyi gerçekleştirebilmek ve etkin olabilmek için, tutarlı ve farklı bir bakış açısıyla dünya çapında güçlendirilmiş bir kurumsal kimlik oluşturmayı hedeflemektedir.

HLB üye firmaları yerel ölçekte çok iyi konumlanmış firmalar olup, birçoğu kendi bölgesinde ilk oniki içinde yer almaktadır.

HLB Executive Office tarafından yayımlanan bültenler, yapılan düzenli toplantılar ve uluslararası sözleşmeler üyeler arasında yakın bir iletişim sağlamaktadır.

Ayrıca HLB’nin küresel intraneti olan HLB GCS (Global Communication System); üye firmalara çok geniş bir alanda bilgi ve veri sağlamakta, HLB Academy vasıtasıyla online eğitimler ve webinarlar düzenlenmektedir.

HLB markası "Hodgson Landau Brands" ın kısaltılmış halidir. Bu isimler HLB 'yi oluşturan 3 kurucu firmaya aittir : Büyük Britanya'dan Hodgson Harris, Amerika Birleşik Devletlerinden Mann Judd Landau ve Hollanda'dan Brands and Wolff .1990' da bu üç ismin birbirine kaynaşmış olması ve kolaylık sağlanması amacıyla "Hodsgon Landau Brands", "HLB International" olmuştur. Ancak günümüzün rekabetçi ortamında bu başlığı "Helping Local BusinessInternationally” nin kısaltması olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır. Yani; yerel işlere, uluslararası destek.

Ocak 2008’den beri HLB International uluslararası muhasebe organizasyonlarının birliği olan “Forum of Firms” üyesidir.